Marktkennis

Marktkennis

Compliance is een verzamelbegrip waarmee onder meer wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en regels waarvan de organisatie zelf heeft bepaald dat daarmee in overeenstemming wordt gewerkt. Die interne en externe regels en kaders kunnen varieren van financiële regels tot anti-corruptie, anti-witwas regels en de lijst van handelsverboden. Ook de na Code Tabaksblat steeds belangrijker wordende corporate compliance of mededingingsrechtelijke zaken kunnen onder compliance vallen. Denkt u ook aan fraude en risk. In veel organisaties en bedrijven wordt de verantwoordelijke voor compliance onmiddellijk bij overtredingen en fraudegevallen betrokken en valt dus ook incident management regelmatig onder compliance. Kortom een breed palet aan onderwerpen wordt onder compliance gevat en vraagt om een maatwerk benadering als het gaat om het werven van de juiste compliance professionals.

Compliance en verantwoord zakendoen

Compliance en ethiek ligt dicht bij elkaar als je compliance vertaalt met “verantwoord zakendoen”. Daarom wordt in veel organisaties compliance naast ethiek geplaatst of onder ethiek geschaard. Dat is een logische keus want in een organisatie waar verantwoord zaken worden gedaan wordt niet omgekocht, niet gefraudeerd, niet ongeoorloofd