Marktkennis

Marktkennis

Compliance is een verzamelbegrip waarmee onder meer wordt aangeduid dat een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving en regels waarvan de organisatie zelf heeft bepaald dat daarmee in overeenstemming wordt gewerkt. Die interne en externe regels en kaders kunnen varieren van financiële regels tot anti-corruptie, anti-witwas regels en de lijst van handelsverboden. Ook de na Code Tabaksblat steeds belangrijker wordende corporate compliance of mededingingsrechtelijke zaken kunnen onder compliance vallen. Denkt u ook aan fraude en risk. In veel organisaties en bedrijven wordt de verantwoordelijke voor compliance onmiddellijk bij overtredingen en fraudegevallen betrokken en valt dus ook incident management regelmatig onder compliance. Kortom een breed palet aan onderwerpen wordt onder compliance gevat en vraagt om een maatwerk benadering als het gaat om het werven van de juiste compliance professionals.

Compliance en verantwoord zakendoen

Compliance en ethiek ligt dicht bij elkaar als je compliance vertaalt met “verantwoord zakendoen”. Daarom wordt in veel organisaties compliance naast ethiek geplaatst of onder ethiek geschaard. Dat is een logische keus want in een organisatie waar verantwoord zaken worden gedaan wordt niet omgekocht, niet gefraudeerd, niet ongeoorloofd beïnvloed met geld en wel volgens de geldende regels gehandeld. Omdat het uitgangspunt “we doen met z’n allen verantwoord zaken” uiteindelijk in de cultuur en DNA van de organisatie terecht moet komen is het van het grootste belang dat de compliance professionals naast inhoudelijke en regulatorische kennis ook beschikken over de juiste soft skills en mensenkennis. Daarbij dient de compliance professional goed te kunnen overdragen en te trainen hoe het is om met z’n allen in de goede richting zaken te doen.  Om compliance in de cultuur en DNA van een organisatie te verankeren is het van het grootste belang dat het duidelijk is dat de invoering van een compliance structuur geen einddoel is, dan begint het pas. Het is een voortdurend proces waarbij steeds herhaald en getraind en getoetst moet worden hoe het is om met z’n allen verantwoord zaken te doen. De compliance professional is niet degene die compliance beleidt, het is uiteindelijk de business en de organisatie die compliant moet handelen.  Dit voortdurende proces moet goed en professioneel begeleid worden, een compliance professional is dus ook een goede compliance programma manager.

Mensenkennis

Nu duidelijk is dat een compliance professional zowel over de juiste inhoudelijke kennis