Waarom?

Compliance is de basis voor goed ondernemerschap en de “license to operate”. Compliance geeft bestaansrecht aan de onderneming.

Compliance betekent letterlijk vertaald “naleving”. Het voldoen aan van buitenaf opgelegde verplichtingen en aan interne vrijwillige randvoorwaarden van een organisatie.

Denk bij opgelegde verplichtingen aan wet- en regelgeving. Hier is geen ontkomen aan, de organisatie dient hieraan te voldoen.

Daarnaast bestaan er ook nog randvoorwaarden waar je als organisatie voor kiest om aan te voldoen. Bijvoorbeeld een interne gedragscode, een fair-trade certificaat of bepaalde kwaliteits- of duurzaamheidseisen aan een product.

De wet- en regelgeving neemt toe en verandert voortdurend. En  interne en externe belanghebbenden zoals werknemers, aandeelhouders, cliënten, belangenverenigingen en investeerders hebben verwachtingen. Voor een organisatie wordt het steeds ingewikkelder om aan al deze verplichtingen en verwachtingen te voldoen.

Voor wie?

Binnen de financiële dienstverlening stellen nationale en internationale wet- en regelgeving al strikte eisen aan het inrichten van een compliancefunctie om naleving te managen. De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten als externe toezichthouders houden hierop toezicht.

Compliance speelt echter een rol in alle sectoren. Vaak is de naleving van al deze verplichtingen en randvoorwaarden verspreid over verschillende afdelingen binnen de organisatie. Hierdoor mis je misschien het overzicht en kunnen er zaken tussendoor glippen of overlappingen plaatsvinden.

Hoe?

Voor bedrijven is compliance management een manier om de invoering en het naleven van buitenaf opgelegde verplichtingen en vrijwillige randvoorwaarden structuur te geven. Door het onderzoeken van de compliancerisico’s kun je als organisatie een lijst met de belangrijkste risico’s opstellen. En daarna besluiten waaraan je als eerste aandacht en middelen besteedt.

Voor wat betreft de interne randvoorwaarden kun je zelf besluiten welke eisen, wensen en verwachtingen je voor jezelf wilt aanvaarden en naleven. Communicatie en afstemming met belanghebbenden zoals werknemers, klanten, aandeelhouder, belangvereniging etc. is daarbij heel belangrijk.

Wat?

Afhankelijk van het soort compliancerisico’s dat de organisatie loopt, neem je passende beheersmaatregelen. Ook vindt monitoring van naleving en doelmatigheid van de beheersmaatregelen door de compliancefunctie plaats.

Het naleven van verplichtingen wordt bevorderd door de juiste bedrijfscultuur. Om beheersmaatregelen te laten werken, is bij compliance dus ook aandacht voor gedrag en cultuur.

Tot slot

Goed ondernemerschap vraagt om controle op naleving van verplichtingen: compliance management. Compliance management biedt houvast en helpt je om grip te houden op risico’s, de organisatie, en om verplichtingen en verwachtingen na te komen.

Janet van Diest