Cases compliance interim

Tijdelijke extra ondersteuning

Het onderdeel Investment Management van een internationale bank wilde wegens forse toename van de activiteiten het team graag tijdelijk versterken met een Compliance Professional ad interim. Deze interim professional maakte deel uit van de compliance afdeling en is in nauwe samenwerking met 3 compliance collega’s betrokken geweest bij een breed palet van compliance en regulatory gerelateerde zaken zoals bijvoorbeeld CDD, AML, market abuse, privacy gerelateerde zaken, personal investments, checken van marketing materiaal en verder voorkomende compliance onderwerpen. Het betrof zowel het schrijven en updaten van policies naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving als het concreet en resultaatgericht implementeren van policies en beheersmaatregelen samen met de business.

Interim Director Risk & Compliance

A highly recognized international service provider with regards to financial, corporate and tax related services was looking for an Interim Director Risk & Compliance for it’s regional headquarters in Amsterdam.

Within this role the interim professional has lead the team of Risk & Compliance Amsterdam (7 fte) and was the contact person for the supervisory board.  The main responsibilities were  reviewing and providing advice on compliance and integrity files.

Internationaal compliance project / Code of Conduct

Een internationale organisatie zocht tijdelijke ondersteuning van de afdeling Compliance middels een Compliance Professional ad interim. In nauwe samenwerking met een pragmatisch ingestelde senior Compliance Professional was deze interimmer betrokken bij een omvangrijk, (inter)nationaal compliance project. Het betreft het updaten en herschrijven van policies op groeps- en lokaal niveau naar aanleiding van nieuwe wet- en regelgeving en het herschrijven van de Code of Conduct.

Legal People bemiddelt vaste posities voor ervaren advocaten, bedrijfsjuristen en (kandidaat-)notarissen en vervult tevens strategische juridische posities op interim-basis. Voor meer informatie ga naar: www.legalpeople.nl

Tax People is een label van Legal People en bemiddelt vaste posities voor ervaren fiscalisten binnen het belastingadvies en het bedrijfsleven en vervult tevens fiscale posities op interim-basis. Voor meer informatie ga naar: www.tax-people.nl