Inspiratie

Handvatten voor verbetering van de compliance functie

Meer aandacht

De afgelopen 10 jaar is het belang van de compliance functie en de inrichting daarvan sterk toegenomen. In onze praktijk zien wij een structurele toename van het aantal specialistische compliance rollen en tegelijkertijd ook een toename van het aantal meer generieke posities met daarin een compliance element (bijv. Legal & Compliance of Risk & Compliance). Deze ontwikkeling heeft te maken met de toenemende wet- en regelgeving waar (financiële) bedrijven mee te maken krijgen, maar ook met de toenemende aandacht voor integere en verantwoordelijke bedrijfsvoering. Terwijl er dus veel meer aandacht is voor de compliance functie en de inrichting daarvan, blijkt vaak dat er nog steeds werk aan de winkel is. 

AFM

Verschillende, soms internationale toezichthoudende instanties hebben als taak om ondernemingen binnen diverse sectoren te volgen en te beoordelen of zij voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Of ze compliant zijn. Voor de financiële wereld is dit o.a. de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Naast een rol als onafhankelijke gedragstoezichthouder maakt de AFM zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Afgelopen jaar heeft de AFM onderzoek gedaan naar de impact en inrichting van de compliance functie bij beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. In haar onderzoek beoordeelt de AFM de volwassenheidsgraad van de compliance functie op een aantal punten. De manier waarop de AFM haar onderzoek heeft ingericht wordt ook gebruikt voor andere typen ondernemingen en om die reden kunnen we het onderzoek meer generiek benaderen. De mate van controle voor een specifieke organisatie, het passende niveau zoals de AFM dat noemt, hangt af van het onderwerp, de grootte en complexiteit van de organisatie.

Handvatten

Het onderzoek heeft geresulteerd in het document “Handvatten voor het verbeteren van de compliance functie” met publicatiedatum 14 december 2020. Het betreft een goed en prettig leesbaar document met concrete handvatten om het niveau van de compliance functie binnen jouw onderneming in te schatten (niveaus 1 t/m 5). Ook biedt het document toepasbare stappen die kunnen worden gemaakt om op te schalen naar een hoger niveau. Alle ondernemingen, groot en klein, kunnen hier hun voordeel mee doen. Hoewel het onderzoek dat de AFM heeft gedaan, dat ten grondslag heeft gelegen aan deze geformuleerde handvatten, gericht is geweest op financiële ondernemingen, kunnen zeker ook niet-financiële ondernemingen deze handvatten hanteren om de compliance functie te verbeteren.

Onderaan dit artikel vind je de link naar de AFM-site en het rapport. Je mag altijd contact met ons opnemen om samen verder te sparren over het niveau waarop jouw onderneming zit en over eventueel te maken stappen. Voor elke onderneming is een tailormade oplossing.

https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2020/december/professionalisering-compliancefunctie

Legal People bemiddelt vaste posities voor ervaren advocaten, bedrijfsjuristen en (kandidaat-)notarissen en vervult tevens strategische juridische posities op interim-basis. Voor meer informatie ga naar: www.legalpeople.nl

Tax People is een label van Legal People en bemiddelt vaste posities voor ervaren fiscalisten binnen het belastingadvies en het bedrijfsleven en vervult tevens fiscale posities op interim-basis. Voor meer informatie ga naar: www.tax-people.nl